Hoe word je lid?

Een nieuw lid mag eerst vier keer op proef meedraaien bij een speltak. Daarna kun je beslissen of je lid wilt worden. Tijdens deze vier weken krijgen je ouders/verzorgers een informatieboekje en een aanmeldingsformulier. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend weer aan de leiding gegeven worden, die zorgt ervoor dat het bij de juiste persoon terechtkomt. Wil je graag een keer komen kijken? Neem dan contact op via het contactformulier (of kom gewoon eens langs). 

Hoe hoog is de contributie
Zoals elke vereniging kent ook Scouting Gendringen diverse manieren om het financiële plaatje ieder jaar weer rond te krijgen. Dit wordt onder meer gedaan door het organiseren van acties, bijvoorbeeld de Vastenavondbroodjes met Carnaval, de Geraniumactie in het voorjaar en de Sinterklaasactie. Ook zorgen enkele leden voor het ophalen van oud papier in een gedeelte van Gendringen. Naast deze inkomsten dragen alle leden hun steentje bij door middel van de contributie. Op het moment dat het lidmaatschap ingaat, begint ook de contributie te lopen. De contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De contributie is nu € 24,00 per kwartaal. Deze contributie geldt voor de Bevers, Welpen en Scouts. De Explorers en Roverscouts beheren hun eigen financiën. Door middel van een machtigingsformulier, dat u bij dit boekje krijgt, machtigt u Scouting Gendringen om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. Iedere eerste week van het nieuw kwartaal wordt de contributie van het lopende kwartaal geïnd. In verband met de automatisering van onze administratie dient u gebruik te maken van het machtigingsformulier.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen maar schriftelijk gebeuren aan het eind van ieder kwartaal. Voor opzegging van het lidmaatschap kunt u bij de leiding een afmeldingsformulier vragen. Dit formulier dient u in te vullen en vervolgens in te leveren bij de ledenadministrateur. Bij opzegging tijdens het lopende kwartaal of bij te late opzegging wordt er geen contributie teruggestort. Het is in uw belang dat u op correcte wijze en tijdig het lidmaatschap opzegt

Zijn er naast de contributie nog kosten voor het lidmaatschap?
Alle leden hebben een Scouting Gendringen polo en hoody. De leiding informeert u wanneer dit moet worden aangeschaft en regelt de bestelling voor u.
Pas na betaling van de polo en hoody en bijbehorende materialen (insignes) wordt uw kind geïnstalleerd.
Weekend/zomerkamp: Iedere speltak heeft een kampweekend of een zomerkamp. De leiding zal u tijdig informeren wanneer dit plaatsvindt en wat de kosten hiervoor zijn.

Zijn kinderen met een achterstand of handicap welkom?
In principe zijn alle kinderen welkom bij Scouting, dus ook kinderen met een leer- of ontwikkelingsachterstand of een handicap. Het moet echter wel mogelijk zijn om deze kinderen in de reguliere speltakgroep op te nemen. Om die reden gebruikt Scouting Gendringen een proefperiode van 2 maanden voor deze groep kinderen, om te beoordelen of ze kunnen meedraaien in de groep. Als dit niet zo is, dan wordt in overleg met de ouders bekeken welke alternatieven er zijn, zoals een Blauwe Vogelgroep. Dit is een speciale groep voor kinderen met een beperking. 

De proefperiode gaat opnieuw in, als het kind ‘overvliegt’ naar een volgende groep.

Hoe zit het met verzekeringen?
Scouting Gendringen is aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting Nederland heeft een WA-verzekering en een ongevallenverzekering afgesloten op ‘secundaire wijze’; wanneer zich een calamiteit voordoet, dient er in eerste instantie een beroep te worden gedaan op de eigen verzekering. Indien de eigen verzekering verstek laat gaan, kan er een beroep worden gedaan op de verzekering van Scouting Nederland. Verder is Scouting Gendringen verzekerd tegen brand en inbraak in het gebouw. Ook is er voor de kampmaterialen een verzekering afgesloten.

Voor alle duidelijkheid: Scouting Gendringen heeft geen aparte verzekering voor WA-Ongevallen en diefstal.